1N5817+ Schottky Rectifier 20V 1A DO-41 VF:450mV

$1.00

1N5817+ Schottky Rectifier 20V 1A DO-41 VF:450mV

2 in stock

SKU: 7924316 Category: